Foglalkozás egészségügy

A 89/1995. Kormányrendelet értelmében minden szervezett munkavállalás keretében alkalmazott munkavállaló részére (1 fő esetén is) a munkáltató köteles foglalkozás-egészségügyi ellátást biztosítani.

Négyféle alkalmassági vizsgálat elvégzése szükséges az esedékesség szerint:
- előzetes, amit a munkavállaló alkalmazásba lépése előtt szükséges elvégezni
- időszakos, amit általában évente, a felülvizsgálatkor kell elvégezni
- soron kívüli amit a munkáltató rendel el saját megítélése és

- záró, amit rákkeltő anyagokkal dolgozó munkavállalóknál mindenképpen szükséges elvégezni a dolgozó kilépésekor

Az alapszolgáltatás keretében a 27/1995 NM rendeletben felsorolt orvosi vizsgálatok végzése

- Munkaköri alkalmassági vizsgálat
- Foglalkozási betegségek kivizsgálása
- A munkavégzés egészségkárosító hatásainak vizsgálata
- Tanácsadás az egyéni védőeszközök használatához
- Munkavállalók részére tanácsadás a munkakörülmények veszélyforrásairól.
- Közreműködés a munkahelyi veszélyforrások, a sürgős orvosi ellátás megszervezésében, az elsősegélynyújtók felkészítésében és a rehabilitációs tervek kidolgozásában.
- A munkavállalók hivatásos (2. csoport) gépjárművezetői engedélyének érvényesítése